Сметката за защита изземване

Моля, обърнете внимание:

Квотите се коригират на всеки 2 години на 1 юли. Основното обезщетение е за 01.07.2017 1,133.80 EUR, толкова по-надбавката за първи допълнителен лицето, упълномощено да 426.71 евро и надбавките за други упълномощени лица, всяка 237.73 евро.