Konto ochrona zajęcie

Proszę zwrócić uwagę:
Dodatki zmieniają się co dwa lata od dnia 1 lipca. zasiłek podstawowy jest obecnie różni się od Tect 1,133.80 euro, zasiłek dla pierwszej osoby, 426,71 euro i zasiłku dla większej liczby osób każda 237,73.