Nasıl "kalan borç" o çalışıyor?

 

Borçlusunuz ve takip eden yıllarda borçlarınızı artık ödeyemiyorsunuz?

 

O durumda iflas davası içinde bulunduğunuz durumdan kurtulmanız konusunda size yardımcı olabilir.

Dikkat: Burada iflas davası hakkında kabaca bir bilgi verilebilir. Genellikle iflas davası hızlı bir çözüm olarak görünmektedir. Ancak iflas davası aleyhine olabilecek bazı sebepler mevcuttur. Bundan dolayı her zaman, bunun doğru çıkış yolu olmadığı çok iyi düşünülmelidir. Bu hususta ciddi bir danışma kaçınılmazdır.

Açıklama: Serbest çalışanlar, düzenli iflas davası (RIV) olarak tabir edilen dava için müracaatta bulunacaktır. Bunun tüketici iflas davasından (VIV) farkı, 1 ve 2 numaralı kademelerin olmamasıdır. 19’un üzerinde borç ilişkisinin bulunması veya en azından çalışanların maaşlarına ilişkin sosyal ödemelerin ödenmemiş olduğuna dair bir alacak söz konusuysa düzenli iflas davası (RIV) eski serbest çalışanlar için de geçerli olmaktadır.

VIV nasıl işliyor?

Dava dört adımdan oluşmaktadır:

  1. Tüm alıcılarla uzlaşma girişiminde bulunma (Adım 1).
  2. Adli borç temizleme planı (Adım 2, yapılmayabilir)
  3. Adli iflas davası (Adım 3)
  4. Kalan borçtan muaf tutulma aşaması (Adım 4)

Dördüncü adımın başarılı bir şekilde tamamlanması ile kalan borçlardan muaf tutulma hakkını kazanıyorsunuz. Böylelikle, iflas davasının başlangıcında mevcut olan borçlarınız kaldırılır.

Mahkeme haricinde uzlaşmayı deneme (Adım 1)

Koşul 1: Tüm borçlarınızın bir listesini çıkartmanız gerekir.

Koşul 2: İleride paranızı yetiştirmeniz gerekir – yeni borçlar söz konusu

olmayacak.

Şimdi ise, tüm alıcılarla mahkeme haricinde bir çözüm bulmaya çalışılmalıdır. Bu hususta kesinlikle bir borçlu danışmanlık merkezine veya bu hususta uzman bir avukata başvurunuz (en iyisi bir danışmanlık yardım yazısı ile birlikte).

Önemli olan danışmanlık merkezine/ avukata, sizden para talep eden (icabında alacakları kabul etmiyor olsanız dahi) tüm yerleri belirtmenizdir Devam eden ödemeler de belirtilmelidir! Bunun dışında değerli bir şeye sahip olup olmadığınızı bildirin (Örneğin; araba, hayat sigortası, gayrimenkul).

Tüm alıcılarla uzlaşma sağlanabilirse (örneğin; üçüncü kişiler, sizin alacaklılara ödenmek üzere para verirse) iflas davası gerekmez.

Düzenleme önerisi reddedilirse, bu hususta borçlu danışma merkeziniz/ avukatınız size bir yazı gönderir. İflas davası talebinde bulunabilmeniz için buna ihtiyacınız bulunmaktadır. Dilekçenin (formun) doldurulması esnasında danışmanlık merkezinizden veya avukatınızdan yardım almalısınız.

Mahkeme tarafından desteklenen borç temizleme planı (Adım 2) (Bu adımın icabında atlanması mümkündür).

İflas talebinizi yetkili iflas mahkemesine iletmenizin ardından, tüm alıcılarla bir kere daha uzlaşma denemesinin yapılıp yapılmayacağı hususunda mahkeme tarafından karar verilir.

Bu, ancak mahkeme harici uzlaşma denemesinin ucu ucuna başarısızlıkla sonuçlanması halinde gerçekleşir. Eğer alacaklıların çoğunluğu (adam başına ve borç miktarına göre) planı onaylarsa, iflas mahkemesi reddeden alacaklıları "kabul etmeleri hususunda "zorunlu" kılar.

Adli iflas davası (Adım 3)

Adım 2 mümkün görünmüyorsa (veya başarısızlıkla sonuçlandıysa), mahkeme iflas davanızı açar ve bunu internetten bildirir. Mahkeme tarafından devreye bir iflas yöneticisi sokulur (genellikle bir avukat).

İflas yöneticisinin önemli iki görevi bulunmaktadır:

 Alacaklıarı size karşıbildirmişolduğ tüm alacakları bir listesini oluşurur.

Dikkat: Alacakları “kasılıizinsiz eylemden kaynaklanıor“ olarak bildirilmişolmasıhalinde, bunlar daha sonra kalan borçmuafiyetinden hariçtutulur!Bunlar öenmemişnafaka olarak da geçrli olabilirler. Bundan dolayı gerçkten de kasılıbir suçn sö konusu olup olmadığııkontrol ediniz; eğr böli bir durum sö konusu değlse, iflas mahkemesi nezdinde itirazda bulununuz.

 Haczedilebilir mal varlığııa ve haczedilebilir gelirinize el koyar ve bu esnada son aylara ilişin ödemeleri de icabıda geri talep edebilir. El konulan paradan ilk önce dava masrafları(= mahkeme ve iflas yöneticisinin masrafları.

Dikkat: İlas yöeticisi iflas talebinde belirtmişolduklarıııinceler. Dilekçnizde bilerek veya büü bir ihmalkarlı nedeni ile gizli tuttuğnuz gelir veya mal varlığııı mevcut olduğ tespit edilirse, iflas davanı başrıılıla sonuçanabilir!

Kalan borçardan muaf tutulma aşması(Adı 4)

İlas yöneticisi görevlerini tamamladısa, iflas davasımahkeme kararıile kaldııı ve kalan borçtan muaf tutulma aşmasıbaşar.

Gelirinizin haczedilebilir kımıa el konulmaya devam edilir. Size herhangi bir mirası kalmasıhalinde, bunun yarıııiflas yöneticisine vermeniz gerekir. Fakat mirasıreddetme hakkıa da sahipsiniz. Münferit alacaklıara sadece iflas yöneticisi üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Ayrıa tüm ailevi veya mali değşkleri, işeri veya ev değşirme durumlarııderhal iflas yöneticisine veya iflas mahkemesine bildirmeniz de çok önemlidir.

İşiz olsanı dahi VIV talebinde bulunabilirsiniz. Fakat öemli olan, aktif bir şkilde işbulma hususunda çba götermeniz ve yapabileceğnize kanaat getirilen her işi kabul etmenizdir. Gayretlerinizi belgeleyebilmeniz gerekmektedir. Yarızamanlıbir işancak çcuklarııı halen sizin bakıııa muhtaçolması(örneğn; kreşe yer bulamamışolmanıdan dolayı kabul edilebilmektedir.Yükümlülüklerinizi yerine getirdikten sonra, iflas mahkemesi kalan borcun muaf tutulması talimatını verir, yani henüz kapatılmamış olan borçlar kaldırılır.

Para cezaları, ayrıca kasıtlı olarak işlenen suçlardan (Örneğin; manevi tazminat) kaynaklanan borçlar kaldırılmaz.

İflas davası esnasında oluşan tüm yeni borçlar aynen kalır ve sizin tarafınızdan ödenir.

Örneğin aşağıdaki durumlarda kalan borçlardan muaf tutulmanız reddedilebilir:

Müacaattan öceki son üçyı içrisinde kredi taleplerinde veya kamu öemeleri talebinde bulunurken büü ihmalkarlı götererek yanlışbilgiler verdiyseniz.

Müacaat dilekçniz de yanlışbilgiler verdiyseniz.

Müacaatta bulunmadan öceki son üçyı içrisinde malvarlığıııisraf ettiyseniz veya makul olmayan abartııborçar yaptısanı.

İlas davasıne kadar süer (Adı 3 ve 4)?

Bu süe farklıı arz etmektedir ve ne kadar maddi değrin haczedilebilmişolmasıa bağıı. Davaları süesi ş şkildedir:

Dava masraflarıöenememişe altıyı süeyle devam eder.

Dava masraflarıöenebilmişe beşyı süeyle devam eder ve

Dava masraflarıa ek olarak alacaklıarı alacaklarıı % 35’i öenebilmişe üçyı devam eder.

Davanı herhangi bir masrafıvar mı

Kamu borçu danışanlı merkezleri tarafıdan normalde üretsiz olarak destek sağanmaktadı. Danışanlı yardııhakkıtanıdısa, avukatı öemesini yapmanı gerekir. Adli dava ile ilgili masraflar sö konusu olmaktadı. Eğr mahkeme masraflarııöeyemiyorsanı, öemeyi erteleme talebinde bulununuz. İlas mahkemesi bu durumda kalan tü borçarıkalan borçarı muafiyetine kadar erteler. İlas yöeticisi belli öeme tutarlarıtoplayabilirse, bunlardan öcelikli olarak ertelenmişolan borçar öenir.

Kalan borcun muafiyetinden sonra başa kalan masraflar sö konusu olursa, yılı olarak uygun miktarlarda taksit öemesi yapı yapamayacağıı kontrol edilir (en fazla 4 yı süeyle).