Temel hesap

18.6.2016 tarihinden beri temel hesap olarak tabir edilen cari hesaba ilişkin ya-sal bir hak söz konusudur!

Temel banka hesabı nedir?

Normalde fazladan çekim yapılamayan bir cari hesaptır (alacak hesabı). Size bir EC-Kartı verilir, fakat genellikle kredi kartı verilmez. Banka hesabında yeterli mik-tarda para bulunuyorsa, otamatik ödemeler ve para çekme yetkileri verilebilir. Temel banka hesabı sadece tek bir kişi tarafından açılabilir. Haciz koruma hesabı (=P-Hesabı) olarak tutulabilir.

Bir temel banka hesabına nasıl sahip olabilirim?

Evsizler ve sığınmacılar da dahil olmak üzere cari hesap açma hakkına herkes sa-hiptir. Fakat kimliklerini belgeleyebilmeli ve posta üzerinden ulaşılabilir olmaları gerekir. Her bankada bunun için bir standart dilekçe mevcuttur ve dilekçe ge-nellikle Internet üzerinden de indirilebilir. Hesabınızı hangi bankada tutmak istediğiniz hususundaki kararı siz veriyorsunuz.

Banka, bir temel banka hesabı açılmasını reddedilebilir mi? Bu sadece çok sınırlı bir şekilde mümkündür ve bunun gerekçesinin 10 içerisinde yazılı olarak belirtilmesi gerekir. Reddedilmesi özellikle aşağıdaki durumlarda mümkündür:

 Başa bir bankada zaten bir cari hesabııı bulunmasıve bunu gerçekten kullanabilecek durumda olmanı,

 Aynıbankada önceden bir banka hesabııı mevcut olması fakat bunun haklınedenlerden dolayıiptal edilmişolması

O durumda ne yapabilirim? Bu durumda BaFin’e (Finans Hizmetleri Denetimi Federal Kurumu) veya bir tüketici hakem kuruluna müracaat edebilirsiniz. Söz konusu yerin adresini banka size verecektir. Fakat aynızamanda mahkemede dava da açabilirsiniz.

Temel banka hesabıı masrafınedir? Kanunlar, temel banka hesabıı aynıbankadaki benzer bir banka hesabıdan daha pahalıolamayacağııdüzenlemişir.

Temel banka hesabıbanka tarafıdan feshedilebilir mi? Bu sadece sıılıolarak mümkündür, örneğn banka hesabııaçarken yanlışbilgi verdiyseniz, bir başa banka hesabıdaha açarsanı, banka hesabııeksiye geçir-diyseniz ya da banka hesabııiki yı süreyle kullanmadısanı bu mümkün olabilir. Hesabı feshi yazııolarak yapımalıı ve gerekçe sunulmalıı; itiraz makamlarıbelirtilmelidir.